Sylvania-EliteLichtertte-Luminaria-Elite-lynx-s-PUSHP-11W-chromchrom 89,08 EUR*